EGYSZE-Hosi Karate Klub

SKI-MSZ

       

Elérhetőségünk: egysze@freemail.hu vagy +36 30/227-5428

Edzéseink    Egyesületünk vezetősége      Kinek ajánljuk    Mit nyújtunk      Hírlevelek      Versenynaptárak   

  Elmúlt évek eseményei     Ajánlott irodalom      Ajánlott oldalak      Támogatóink     Eredményeink

   Aktuális versenykiírások    Versenyszabályok     Képek    Videók

Ingyen letölthető    Gondolatok    

A Fekete övről    A Fekete övről II.

 

Egyesületünk adószáma:

1 8 3 1 0 9 9 5 - 1 - 0 2

A 2016. év adóbevallása során ismét lehetőség nyílik arra,

hogy az állampolgárok adójuk 1 %-át felajánlhassák egyesületek részére.

Tisztelettel kérjük, hogy éljetek/éljenek ezzel a lehetőséggel és támogassák egyesületünket, az

Együtt a Gyerekekkel” Szabadidő Egyesületet, (EGYSZE) adójuk 1 %-val. Egyesületünk elsősorban gyermekek küzdősport oktatásával foglalkozó, politikamentes, nonprofit szervezet. A működésünkhöz szükséges anyagi fedezetet kizárólag a tanfolyamdíjakból és pályázatokon nyert összegből fedezzük. Versenyzőink a versenyeken, edzőtáborokon önerejükből vesznek részt. Egyben megköszönjük önöknek az elmúlt évi támogatásukat.

A 2020-as tokyoi olimpián a karate már szerepelni fog!

Címünk: 7636 Pécs, Illyés Gyula u. 32.

Adószámunk: 18310995-1-02

Köszönettel:

Sey Gábor

elnök

1994.óta működünk szervezetten, egyesületté 1997-ben szerveződtünk.

Alapító tagjai vagyunk a Magyar Karate Szövetségnek és a BM-i Karate Szakszövetségnek. Tagjai vagyunk az SKI-MSZ és a GKF Hachi-O-Kai karate szövetségnek.

A tradicionális shotokan karate elkötelezett hívei vagyunk. Várunk edzéseinkre minden kedves érdeklődőt 6 éves (iskolás) kortól 70 éves korig.

Több tanítványunk a karate edzések hatására a Rendészeti Szakközépiskolákban folytatta, illetve folytatja tanulmányait, választotta élethivatásul a fegyveres szolgálatot.

Címünk: 7636 Pécs, Illyés Gyula u. 32.

Levekezési cím: 7636 Pécs Illyés Gy. u. 32.

Egyesületünk a Baranya Megyei Bíróságon Pk.60045/1997 1509 számon lett bejegyezve.

Adószámunk: 18310995-1-02

Számlaszámunk: Szigetvári Takarékszövetkezet 50800111-13505880

Elérhetőségünk: egysze@freemail.hu vagy +36 30/227-5428

Üzenet

Kapcsolattartó: Sey Gábor elnök

Tisztelt Érdeklődők, Tisztelt Szülők!


 

Ismét elérkezett a szeptember, itt a tanévkezdés ideje. Sok családban gondot okoz, különös tekintettel az általános iskolák alsó évfolyamain a gyermekek iskola utáni elhelyezése, annak a pár órának a kitöltése, amíg a szülők, nagyszülők a gyerekekért tudnak menni. Kézenfekvő ilyenkor szakkör, sportkör választása, ahol a gyerekek ezt az iskola utáni időt eltölthetik.

Az idősebbek, illetve a felnőttek is szívesen töltik szabadidejüket testmozgással, sportolással.


 

Ahhoz szeretnénk tanácsot adni, hogy, ha idejüket sportolással, testmozgással szeretnék eltölteni mire, figyeljenek a tevékenység megválasztása során.


 

Tanácsainkat elsősorban azoknak szánjuk, akik küzdősportokkal, harcművészetekkel szeretnének foglalkozni.

Tudjuk ugyan, hogy a legelső helyen szokott szerepelni, hogy hol, mikor van a foglalkozás, edzés és az, hogy mi az anyagi vonzata.

Mégis javasoljuk, ne ezek legyenek az elsődleges és kizárólagos szempontok!


 

Legelőször tájékozódjunk. Nézzünk meg egy edzést, keressünk rá az egyesület honlapjára, tekintsük meg esetleges bemutatójukat. (Ha gyanúsan üres a honlap az nem jó ajánló!)


 

Mire érdemes odafigyelni, mit érdemes megkérdezni az egyesület képviselőjétől:

 1. Az egyesület legálisan bejegyzett egyesület-e? (Bírósági bejegyzés.)

 2. Tagja-e az egyesület a sportági szakszövetségnek? (Karate esetében a Magyar Karate Szövetségnek. Ez lehet közvetlen tagság, vagy stílus szövetségen keresztüli tagság.) Ne fogadjuk el azt a választ, hogy ilyen nem létezik!

 3. Tagja-e az egyesület valamelyik stílusszövetségnek? Ha igen, melyiknek?

 4. Az edzésvezetők rendelkeznek-e edzői (OKJ-s sportoktató, edző, szakedző.) képesítéssel? A fekete öv, bármilyen magas fokozatú vagy a versenyeken elért eredmény nem jogosít fel edzésvezetésre. A testnevelő tanároktól is elvárt az adott sportágban érvényes edzői képesítés! A külföldön szerzett képesítéseket, pedig itthon honosíttatni kell! (Ennek hiánya nem megengedhető!)

 5. Az edzőknek van-e az évre érvényes edzői licence? (A karatéban kétévenkénti továbbképzés és évente kiváltandó edzői licenc kötelező. Ennek hiányában nem tartható edzés.)

 6. Érdemes megtudni az edzésvezetők és a felnőtt tanítványok milyen fokozattal rendelkeznek. (Kevesen tudják, hogy a fekete öv, a mester szint is 10 fokozatból áll.)

 7. Érdemes megtudni, hogy az évek során hányan és kinél vizsgáztak magasabb övfokozatra.

 8. A sportolók rendelkeznek-e Budo Passal (sportigazolvány), ami a Magyar Karate Szövetséghez, illetve Stílusszervezethez való tartozást igazolják?

 9. Még akkor is érdeklődjünk az egyesület tagjainak versenyeredményei iránt, ha mi magunk nem versenyzési céllal szeretnénk az egyesület munkájában részt venni.

A feltételeknek megfelelő egyesületek vezetői, edzői ezeket a kérdéseket természetesnek tartják, tehát ezek elől nem fognak elzárkózni.

Kérjük, csak a fentiek ismerete után befolyásolja döntését, a hely, idő alkalmassága és az anyagi vonzat!

Gondolatok a Mesterekről és Tanítványokról


 

"Mindenki volt egyszer Tanítvány, tehát mindenkinek volt Mestere, még ha rövidebb-hosszabb ideig is. Igaz, hogy a Tanítvány választja meg Mesterét, akitől a tudás átadását várja, de a Mester az, aki a Tanítványt maga mellett tartva a tudását át is adja. Tehát az igazi jó Tanítvány mester kapcsolat záloga a kölcsönös egymásra találás. Persze gyakran, nagyon gyakran előfordul, hogy ez a kapcsolat kérészéletű. A mesternek nincs ideje átadni tudását, mert a tanítvány (itt szigorúan kisbetűvel írva) feladja, valójában méltatlan a tudás megszerzésére. Ők azok, akik számtalan harcművészetet is kipróbálva, jobb esetben eljutnak valamilyen küzdősporthoz (vagy nem), amit aztán a saját egójuknak megfelelően egy ideig jól-rosszul művelnek, és általában beleesnek abba a hibába, hogy egyenlőségjelet tesznek harcművészet és küzdősport között, amit aztán nem a kellő alkalommal is alkalmaznak, - utcán, edzőteremben -, olykor magukat mesternek képzelve, aposztrofálva.

Akik a Mesterük mellett éveket eltöltve, ám egy idő után saját útjukat járva, gyakran elfelejtik Mesterüket és tanítását, csapódnak egyik helyről – klubból, szövetségből, stílusból – a másikba, nem igazán értették meg a harcművészet lényegét, a „bushi do”-t. Ők úgy érzik már, hogy a mindentudás birtokosai és ez a „mindentudás” velük született adottságuk. Ők lesznek azok a mesterek (itt szigorúan kisbetűvel írva), akiket Tanítványaik – a tőlük látott példa alapján – ugyanígy cserben fognak hagyni.

Mit kell tennie egy Tanítványnak tehát akkor is ha már Mesterré vált? Ápolni Mesterével a kapcsolatot, vissza-visszatérni hozzá és a saját Tanítványai elé Mesterét példaként kell emelni. A Mesterrel való kapcsolat azt is jelenti, hogy időről-időre a Tanítványok Tanítványai találkoznak a Mesterük Mesterével.

A Mester csak azoktól a tanítványaitól válik meg, akik letértek arról az útról, amin Ő halad. Itt nem arról van szó, hogy megelőzik Mesterüket, vagy sem, hanem arról, hogy melyik úton haladnak. Egy igazi Mester, akkor Mester, ha a Tanítványát magasabb szintre tudja juttatni a sajátjánál. Egy igazi Tanítvány akkor lesz Mester, ha Mesterét meghaladva továbbra is Tanítvány marad.

Az igazi Mester nem a külsőségekre ad, hanem a belső értékekre. Senki nem lesz attól jobb és nagyobb Mester, ha saját nagyságát, eredményeit, győzelmeit hirdeti, ha külsőségekkel, megjelenésével akarja a harcművészetekben való jártasságát bizonyítani. Az igazi Mester legyen szerény és visszafogott.

A harcművészetek korunkban megindultak a (küzdő)sporttá válás útján. Ez természetesen azt jelenti, hogy a sportban elért eredmények is hozzátartoznak az életünkhöz. Ám messze nem igaz, hogy a sporteredmények pótolják, kiváltják a harcművészetek filozófiai alapjainak szükséges ismeretét. A sporteredmények csupán egy újabb mérési lehetőséget jelentenek a harcművészetekben jelenlévő értékelési módok között. Igaz a harcművészetekben való technikai jártasság a sporteredményekben visszatükröződik, de a szellem, a do megismerése, megtalálása érmek számával nem mérhető. Ezért van különbség a feketeöves sportoló és a Mester között. Félreértés ne essék a feketeöves sportolók közt is akadnak Mesterek, akik nem csak eredményeikkel, hanem szerénységükkel is kitűnnek társaik közül."


 

Watakushi Ningen


 

A honlapon található képek, videoklipek, írások szerzői oltalom alatt állnak, azokat elsősorban egyesületünk tagjai részére, okulásul, felhasználására helyeztük el.Akiknek az itt elhelyezett anyagok nem nyerik el a tetszését, azokat tisztelettel kérjük, ne látogassák honlapunkat.Kérjük, akik ezeket az anyagokat, vagy részleteiket szeretnék felhasználni, vegyék fel a kapcsolatot egyesületünk vezetőségével az engedélyezés feltételeinek megismerése végett.